LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

Cyklus koncertů "Svátky hudby v Litoměřicích" má již za sebou osm ročníků. Navazuje na zkušenosti a tradici "Svátků hudby" v Praze. Tak jako v Praze, tak i v Litoměřicích je uměleckým garantem významný český virtuóz, legenda české houslové školy, žák Davida Oistracha, Václav Hudeček, který si již téměř 30 let zve na koncertní pódia nejen renomované hudebníky, ale dává prostor i mladým talentům což podtrhuje ojedinělost těchto koncertních vystoupení. Umělecký kredit zakladatele festivalu, hostů, které v rámci této přehlídky Václav Hudeček prezentuje, i vytříbená dramaturgie představující známá i méně známá díla z českého i světového odkazu klasické hudby dokládají vysokou úroveň umělecké kvality těchto koncertních cyklů. 

Pro aktuální informace sledujte litomerickesvatkyhudby.eu